Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského Bratislava

Výsledky

Víťazné práce v sekcii S2 - Metodické práce

1. miesto
Kristýna Kiliánová
PF OU Ostrava
Využití programu ScratchJr. ve výuce předškoláků a mladšího školního věku
2. miesto
Silvia Haringová
FPV UKF Nitra
Informatické prechádzky
3. miesto
Petra Kočková
PF OU Ostrava
Výukový materiál pro rozvoj vybraných digitálních kompetencí pro žáky 1. st. ZŠ
Čestné uznanie
Adriána Sakmárová
PF PU Prešov
Využitie informačno-komunikačných technológií v školskom klube detí

Víťazné práce v sekcii S3 - Výskumné práce

1. miesto
Kristián Kolčák
FMFI UK Bratislava
Vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie vo vyučovaní informatiky
2. miesto
Michaela Kolářová
PF, UP Olomouc
SeXting adolescentů na sociální síti Instagram
Čestné uznanie
Karel Soběhart
FP TUL Liberec
Analýza úspěšnosti v soutěži Bobřík informatiky