Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského Bratislava

Program

8:30 - 9:00
Skúška spojenia a zdieľania prezentácií
9:00 - 9:15
Otvorenie
9:15 - 10:00
Prezentácie v sekcii S3 - Výskumné práce

9:15 - 9:30
Využitie E-learningu na 1. stupni základnej školy
Bc. Ing. Eva Koščová, PF PU Prešov

9:30 - 9:45
Vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie vo vyučovaní informatiky
Kristián Kolčák, FMFI UK Bratislava

9:45 - 10:00
SeXting adolescentů na sociální síti Instagram
Michaela Kolářová, PF, UP Olomouc
Účasť v režime offline

Analýza ovládania detských edukačných robotických hračiek
Barbora Stenová, FMFI UK Bratislava

Analýza úspěšnosti v soutěži Bobřík informatiky
Karel Soběhart, FP TUL Liberec
10:00 - 10:30
Prestávka
Skúška spojenia a zdieľania prezentácií
10:30 - 12:00
Prezentácie v sekcii S2 - Metodické práce
10:30 - 10:45
Využitie informačno-komunikačných technológií v školskom klube detí
Adriana Sakmárová, PF PU Prešov

10:45 - 11:00
Výukový materiál pro rozvoj vybraných digitálních kompetencí pro žáky 1. st. ZŠ
Petra Kočková, PF OU Ostrava

11:00 - 11:15
Využití programu ScratchJr. ve výuce předškoláků a mladšího školního věku
Kristýna Kiliánová, PF OU Ostrava

11:15 - 11:30
Výučba programovania prostredníctvom programovateľných didaktických robotov
Miriam Hradovská, FPV UMB Banská Bystrica

11:30 - 11:45
Úlohy pro rozvíjení algoritmizace s minirobotem Ozobot
Denisa Janů, PF JU České Budějovice

11:45 - 12:00
Informatické prechádzky
Silvia Haringová, FPV UKF Nitra
Účasť v režime offline

Elektronická učebnica programovania v prostredí Baltík 3.0
Zuzana Cingelová, PF TU Trnava

Programovanie v Minecraft: Education Edition v neformálnom vzdelávaní
Jakub Šajben, FPV UKF Nitra
12:00 - 12:30
Zasadanie porôt odborných sekcií
12:30 - 12:45
Zasadanie programového výboru
12:45 - 13:30
Obed
Krátke video o FMFI UK Bratislava
Koncert skupiny Vocalatté
13:30 - 14:00
Vyhlásenie výsledkov, spoločné fotenie

Poroty v odborných sekciách

Sekcia výskumných prác
Predseda
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. - KMI PdF TU Trnava

Členovia
doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD. - KI, FPV UKF Nitra

Mgr. Tomáš Javorčík, PhD. - KIK PdF OU Ostrava
Sekcia metodických prác
Predseda
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. - ÚI PrF UPJŠ Košice

Členovia
doc. RNDr. Petr Šaloun, PhD. - KTIV UP Olomouc

Mgr. Karolína Miková, PhD. - KDMFI FMFI UK Bratislava