Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského Bratislava

Pozývame vás na 9. ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky.

Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky je príležitosťou pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prezentovať vlastné vedecké a odborné práce z oblasti vyučovania informatiky. Cieľom prác má byť skvalitnenie vyučovania informatiky.

Bude sa konať 18. júna 2021 online.

Konferencie sa zúčastnia autori najlepších študentských vedeckých prác zo Slovenska a Česka. Tematicky sa jedná o práce zaoberajúce sa: Súťažné práce budú počas 15 minútovej prezentácie posudzované odbornou komisiou. Najlepšie práce vybrané odbornou porotou v každej sekcii budú odmenené.

Termíny

20. apríl 2021 Vyhlásenie ŠVK
do 31. mája 2021 Registrácia
do 31. mája 2021 Prihlásenie prác
18. júna 2021 Konanie ŠVK

Sekcie

S1 Edukačný softvér
S2 Metodické práce
S3 Výskumné práce

Neprehliadnite!

Práce sa prihlasujú na konferenciu spôsobom uvedeným v časti Prihlásenie prác.
Všetci účastníci musia vyplniť Registračný formulár.

Prípadné otázky posielajte na adresu jaskova(zavináč)fmph.uniba.sk